Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Запит на публічну інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання районною радою такої інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної ради (індивідуальні або колективні) на отримання інформації складаються у довільній формі. При цьому повинно бути вказано:

  • ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер контактного телефону;
  • опис інформації, яку отримувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Форма запиту _ завантажити

Направлення інформаційного запиту на вибір запитувача:

Особисто (з наданням консультації): до юридичного відділу виконавчого апарату районної ради (для осіб з обмеженими можливостями)

Усно: телефон (04355) 2-14-95

Факс: (04355) 2-18-64

Письмово: 23300, смт. Тиврів, вул. Тиверська, 32  Тиврівський район, Вінницька область (помітка на конверті «Публічна інформація»)

Електронною поштою: tivrov_rada@ukr.net

До відома запитувачів публічної інформації

ІНФОРМАЦІЯ про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси  електронної пошти голови районної ради та керуючого справами виконавчого апарату районної ради

ПІБПосадаСлужбовий номерАдреса електронної пошти
Красовський

Ярослав Йосипович

Голова
районної ради
(04355) 2-21-41tivrov_rada@ukr.net
Колісніченко

Лідія Анатоліївна

Керуючий справами
виконавчого
апарату
(04355) 2-14-95tivrov_rada@ukr.net

ПОРЯДОК доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Тиврівська районна рада

1.Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
4. Запит на інформацію має містити:
4.1. прізвище, ім’я, по батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також засобу зв’язку, якщо такий є;
4.2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
4.3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
5. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної ради, подаються на реєстрацію до загального відділу виконавчого апарату районної
ради за адресою: 23300 смт.Тиврів, вул.Леніна,32 або за телефоном 2-12-74, факсом 2-14-95 чи електронною поштою: tivrov-rada@mail.ru
6. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
7. Призначити відповідальною особою за опрацювання, систематизацію, аналізом та контролем щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту Кушту Наталію Григоріївну – головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.
8. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.
9. Після реєстрації запит подається голові районної ради для написання
резолюції. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в загальному відділі виконавчого апарату районної ради.
10. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодовувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та  друк встановлюється розпорядженням голови районної ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
11. Відповідь на запит на інформацію надається районною радою не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
12. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
13. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
14. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
15. У разі, коли районна рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволені запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.
16. Якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією, але якій застатусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит переадресовується належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
17. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до суду.
18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ПЕРЕЛІК публічної інформації Тиврівської районної ради

1. Список депутатів районної ради 6 скликання.
2. Склад Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної.
3. Склад Президії районної ради, перелік та склад фракцій районної ради 6 скликання.
4. Перелік та склад постійних комісій районної ради 6 скликання.
5. Рекомендації постійних комісій районної ради 6 скликання.
6. Регламент районної ради.
7. Структура виконавчого апарату та управління майном районної ради, контактні телефони, місцезнаходження.
8. Положення про виконавчий апарат районної ради та його відділи.
9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
10. Умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад районної ради.
11. Графік особистого прийому голови та заступника голови районної ради.
12. Положення про Почесну грамоту райдержадміністрації та районної Ради.
13. Колективний договір районної ради.
14. Проекти рішень сесій районної ради.
15. Протоколи пленарних засідань сесій районної ради.
16. Рішення сесій районної ради.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).