Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Законодавство

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV.

Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам “Про кодекси поведінки для державних службовців.”, травень 2000 р., № R (2000)10).

Кодекси України

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Кримінальний кодекс України. 

Кримінально-виконавчий кодекс України.

Цивільний кодекс України.

Закони України

Про засади запобігання і протидії корупції (від 07.04.11 № 3206-VІ).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення (від 07.04.11 № 3207-VІ).

Про правила етичної поведінки. (від 17.05.2012 № 4722 – VI).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». (від 13 травня 2014 року № 1261-VII).

Закон Україи “Про очищення влади. (від16 вересня 2014 року № 1682-VII).

Закон України “Про запобігання корупції” (від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII).

Закон України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” (14 жовтня 2014 року № 1699-VII)

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи витрати і зобовязання фінансового характеру у 2016 році (15 березня 2016 року № 1022-VIII).

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» (23 березня 2017 року № 1975-VIII).

Укази Президента України

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності (від 10.06.1997 № 503/97).

Питання Національного антикорупційного комітету (від 26.03.10 № 454/2010, затверджено персональний склад, доручено підготувати пропозиції щодо внесення комплексних змін до нових антикорупційних законів).

Про утворення Національного антикорупційного комітету (від 26.02.10 № 275/2010, прийнято рішення про утворення, визначено основні завдання НАК).

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки (від 21.10.11 № 1001/2011, затверджено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки).

Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (від 05.10.11 № 964/2011, покладено тимчасово на Мін’юст функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, доручено підготувати законодавчі та підзаконні акти з реалізації вказаного Закону).

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (від 25.01.2012 № 33/2012).

Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) ( від 20.08.2012 № 479/2012) 

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (від 16.10.2014 № 1704/5).

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (від 13.06.2000 № 950).

Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією (від 02.06.03 № 828, здійснюється підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за запобігання та протидію корупції на базі Національної академії внутрішніх справ. Замовником навчання є Головдержслужба).

Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади (від 08.12.09 № 1422, затверджено Типове положення  про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції, з 1 січня 2010 р. в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворюються підрозділи з питань запобігання та протидії корупції).

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства України з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення (від 12.10.11 № 1072).

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям (від 16.11.11 № 1195).

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (від 28.11.11 № 1240).

Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції ( від 20.10.2011 № 1094).

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України (від 02.11.2011 № 1126).

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (від 11.01.12 № 16).

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру ( від 08.02.2012 № 64).

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності  за корупційне правопорушення. (12 жовтня 2011 р. N1072).

Питання запобігання та виявлення корупції. (від 4 вересня 2013 р. № 706). 

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”. (від 16.10.2014р. № 563).

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2004 рік (від 17.06.04 № 383-р, зокрема, пунктом 19 Плану передбачено запровадити обов’язковий періодичний розгляд на засіданнях колегій центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також на нарадах в державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань щодо виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них).

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (від 06.07.11 № 642-р, запроваджено обов’язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових  осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування).

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції (від 02.07.2014 року № 647-р).

Про затвердження плану плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” (від 16.10.2014р. №1025-р).

 Накази міністерств та відомств

Наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм».

Наказ Головдержслужби від 04.08.10 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.10 за № 1089/18384.

Наказ Нацдержслужби від 26.12.2011 № 86 « Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації».

Наказ Мін’юсту від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 28/20341).

Наказ МОЗ України від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 № 448/5 « Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав».

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 27.03.2014 № 40 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції»,зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 р. за № 475/25252.

Наказ Міністерствафінансів Україниі Міністерства юстиції України  від  20.05.2014     № 586/784/5 «Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», зареєстрований в Міністерствіюстиції України 05.06. 2014 р. за № 581/25358.

Наказ Міністерства юстиції від 04.11.2014 року №1844/5 “Про утворення Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України”.

Рішення судів

Рішенняя Конституційного суду від 13 березня 2012 року № 6-рп/2012, справа № 1-14/2012 у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції“.   

Рішення НАЗК

У НАЗК затвердили Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції