Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Стратегія 2020

Рішення №304 від 28 лютого 2013 року

Стратегія розвитку територіальних громад Тиврівського району до 2020 року

стратегія 2020 розвитокСтратегія розвитку територіальних громад району на період до 2020 року визначає головні цілі та пріоритети соціально – економічного розвитку Тиврівського району, які спрямовані на довгострокове економічне зростання.

Одним із головних моментів Стратегії є те, що вона концентрується на ключових, перспективних напрямках, які були виявлені на основі аналізу потенціалу сильних та слабких сторін району. Стратегія визначає пріоритетні напрями та стратегічні завдання економічного і соціального розвитку Тиврівського району, реалізація яких, насамперед, має на ееті забезпечити нову якість життя людей. В Стратегії деталізовано основні заходи, спрямовані на досягнення стратегічних цілей.

Основною метою Стратегії є утвердження Тиврівського району, як регіону з високим рівнем розвитку економіки. На це мають бути спрямовані всі інституційні перетворення, політика економічних та соціальних реформ.

Головним чинником та основою реалізації Стратегії є сталий та збалансований економічний розвиток як передумова збільшення доходів населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг та покращення навколишнього середовища.

Стратегія є основою для розроблення і формування щорічних програм економічного і соціального розвитку району, що визначають послідовні першочергові заходи та необхідні для
цього витрати, які включаються до проекту бюджету району на черговий рік.

ЗМІСТ
I. Вступ 
II. Розділ І. Тенденції соціально-економічного розвитку району
1.1 Характеристика району
1.1.1 Промисловість
1.1.2 Сільське господарство
1.1.3 Споживчий ринок
1.1.4 Мале підприємництво
1.1.5 Інвестиційна діяльність
1.2 Розвиток людських ресурсів
1.2.1 Демографічна ситуація
1.2.2 Зайнятість та доходи населення
1.3 Природне середовище та технічна інфраструктура
1.3.1 Навколишнє природне середовище
1.3.2 Дорожньо-транспортний комплекс
1.3.3 Житлово-комунальне господарство
1.4 Соціальна інфраструктура
1.4.1 Освіта
1.4.2 Охорона здоров’я
1.4.3 Культура і туризм
1.4.4 Соціальний захист населення
III. Розділ ІІ. Результати SWOT-аналізу розвитку Тиврівського району
IV. Розділ ІІІ. Стратегічні цілі, операційні цілі та заходи
3.1 Економічний розвиток району
3.2 Покращення стандартів життя для населення
3.3 Забезпечення духовного та культурного розвитку жителів району
V. Розділ IV. Реалізація стратегії