Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K
 Gerb Black And White
УКРАЇНА
Тиврівська районна рада
Тиврівського району
Вінницької області
32 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19/12/2019 року№662смт Тиврів
Про районий бюджет Тиврівського району на 2020 рік.

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання районної державної адміністрації і висновок постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, районна рада

ВИРІШИЛА:                      

 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік у сумі 147686704 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 147560000  грн, доходи спеціального фонду бюджету у сумі 126704  грн (згідно із додатком 1 до рішення).
 1. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік у сумі 147686704 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 147560000 грн та  видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 126704  грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком  2 до рішення).                                                                                                                 
 1. Затвердити на 2020 рік:

          -обсяги повернення кредитів до районного бюджету у сумі  1356 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 1356 грн

          -обсяги надання кредитів з районного бюджету у сумі  1356  грн, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 1356 грн  (згідно із додатком  4 до рішення).    

 1. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі  2000000 грн.  
 1. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що отримуються до загального фонду та  передаються  із загального фонду  районного бюджету до місцевих бюджетів району у 2020 році  (згідно із додатком 3 до рішення): 

         – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 69506000 грн.;

         – медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 4999500 грн.;

      – субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти (на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) за рахунок коштів освітньої субвенції – 1236300 грн.;

–   субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) за рахунок коштів медичної субвенції – 154300 грн.;

       – інша субвенція з обласного бюджету на  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій  та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 43200 грн.;

       – інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 33200 грн.;

       – інша субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування,  а також на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 8800 грн.;

        –  інша субвенція сільським та селищним  бюджетам на утримання  закладів освіти у сумі  18061926 грн.;

          – інша субвенція сільським та селищним  бюджетам на утримання  закладів культури у сумі 5321546 грн.;       

 1.   Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2020 рік у сумі 1000000 грн.
 1. Визначити  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік:

– оплата праці працівників бюджетних установ ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  – поточні трансферти населенню;

  – поточні трансферти місцевим бюджетам;

  -підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІVрівнів акредитації;

  – забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

   – оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету:

          –  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

          – затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних  асигнувань;

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних та регіональної програм ( згідно із додатком 5 до рішення). 
 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених  асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення  фактичних видатків на заробітну плату  (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

 – на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

– в бюджетних закладах, яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

  – видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

   – провести інвентаризацію діючих районних (комплексних ) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів ), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти районного бюджету;

     –  на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній Раді щодо внесення змін до районних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

 1. Рекомендувати сільським, селищним радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, штатах та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.
 1. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради,  здійснювати у міжсесійний період:

         – зарахування, розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до  районного бюджету;

        –  перерозподіл видатків  в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету.

 1. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.
 1. 14. Надати право фінансовому управлінню Тиврівської районної державної адміністрації:

 –  У межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням  головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл  бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, в розрізі  економічної класифікації видатків бюджету;

        –  Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 «Про розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» на конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів районного  бюджету на депозитних рахунках  державних та комерційних банків за погодженням з постійною  комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

 1.    Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які узгоджуються з фінансовим управлінням райдержадміністрації.           

      16.Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів   з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури та закладів освіти на 2020 рік ( згідно із додатком 6,7 до рішення).

      Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64, 97 Бюджетного кодексу України із змінами.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України зі змінами.
 1. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Мельник Н.Б.)  та  постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету (Сідаку О.О.) здійснити оприлюднення цього рішення в районній газеті «Маяк».  
 1.       Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         21. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, фінансів та бюджету (Сідак О.

Голова районної ради Я.Й. Красовський

Додатки :

Додаток 1. Доходи районного бюджету на 2020 рік
Додаток 2. Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік
Додаток 3. Міжбюджетні трансферти районного бюджету на 2020 рік
Додаток 4. Кредитування районного бюджету в 2020 році
Додаток 5. Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
Додаток 6. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2020 рік
Додаток 7. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільної освіти на 2020 рік