Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K
 
УКРАЇНА
Тиврівська районна рада
Тиврівського району
Вінницької області
20 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 20/02/2017 року№385смт. Тиврів
Про районний бюджет на 2018 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання районної державної адміністрації і висновки постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2018 рік у сумі 291420940 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 290705077  грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 715863 грн. (згідно із додатком 1 до рішення).
 1. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік у сумі 291420940  грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 290705077 грн. та видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 715863   грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком  2 до рішення).        
 1. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2000000 грн.
 1. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що отримуються до загального фонду та  передаються  із загального фонду  районного бюджету до місцевих бюджетів району   (згідно із додатком 3 до рішення) на 2018 рік: 

         – базова дотація у сумі 1403900 грн.;

     – дотація з місцевого бюджету на здійснення фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання  закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -10121681 грн.;

         – освітня субвенція у сумі 58699100 грн.;

     – медична субвенція у сумі 21105900 грн.(в тому числі: цільові видатки для надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року – 3815700 грн.);

      – субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I-II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 63799200 грн.;

      – субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 67619800  грн.;

       – субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4617700 грн.;

       – субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2305000 грн.;

      –  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) за рахунок коштів медичної субвенції – 675489 грн.;

      – субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -1379799 грн.;

       – субвенція з обласного бюджету на  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій  та інвалідів війни – 55018 грн.;

       – субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 16769 грн.;

       – субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування,  а також на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 5721 грн.;

        –  інша субвенція сільським та селищним  бюджетам на утримання  закладів освіти у сумі  17262633 грн.;

          – інша субвенція сільським та селищним  бюджетам на утримання  закладів культури у сумі 4995009 грн.;                                                                                                                

 1.   Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі  1356 грн. та надання кредитів з районного бюджету у сумі  1356  грн. в 2018 році (згідно із додатком  4 до рішення).
 1.   Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2018 рік у сумі 459050 грн.
 1. Визначити  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти населенню;

трансферти місцевим бюджетам;

  забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,

  виробами медичного призначення для індивідуального користування;

  фундаментальні дослідження, прикладні наукові та наукові та науково-

  технічні розробки;

 оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету:

          –  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

          – затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних  асигнувань;         

 1.   Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних та регіональної програм на загальну суму 1494947 грн. ( згідно із додатком 5 до рішення). 
 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до закінчення першого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених  асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення  фактичних видатків на заробітну плату  (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

 – на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

– в бюджетних закладах, яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

  – видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

   – провести інвентаризацію діючих районних (комплексних ) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів ), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти районного бюджету;

     –  на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до районних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

 1. Рекомендувати сільським, селищним радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити аналогічні заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі, штатах та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.
 1. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії  районної ради,  здійснювати у міжсесійний період:

         –  зарахування, розподіл та перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного, обласного  та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни  до  районного бюджету;

        – здійснювати перерозподіл видатків  в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету.

 1. Дозволити Тиврівській районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.
 1. 14. Надати право фінансовому управлінню Тиврівської районної державної адміністрації:

14.1 У межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням  головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл  бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, в розрізі  економічної класифікації видатків бюджету;

        14.2 На конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів районного  бюджету на депозитних рахунках  державних та комерційних банків за погодженням з постійною  комісією районної ради з питань планування, фінансів та бюджету.

 1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20, з урахуванням змін, на підставі укладених протоколів надати право районній державній адміністрації здійснювати централізовані  розрахунки за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та компенсацій  на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
 1. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які узгоджуються з фінансовим управлінням райдержадміністрації.           

      17.Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів   з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури та закладів освіти на 2018 рік (згідно із додатком 6,7 до рішення).      

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64, 97 Бюджетного кодексу України із змінами.
 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України зі змінами.
 1.   Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Мельник Н.Б.)  та  постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету (Сідак О.О.) здійснити оприлюднення цього рішення в комунальних засобах масової інформації.    
 2.    Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1.   Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, фінансів та бюджету (Сідак О.О.).
Голова районної ради Я.Й. Красовський

Додатки :

Додаток 1 Доходи районного бюджету на 2018 рік
Додаток 2 Видатки районного бюджету на 2018 рік
Додаток 3 Розподіл показників міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими місцевими/державним бюджетами району на 2018 рік
Додаток 4 Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету в 2018 році
Додаток 5 Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Додаток 6 Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2018 рік
Додаток 7 Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільної освіти на 2018 рік