Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K
 Gerb Black And White
УКРАЇНА
Тиврівська районна рада
Тиврівського району
Вінницької області
15 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 11/05/2017 року№294смт Тиврів
Про звіт начальника служби у справах дітей Тиврівської райдержадміністрації

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Берегуляк А.Л., відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія відмічає, що діяльність служби у справах дітей райдержадміністрації була спрямована на виконання державної політики щодо забезпечення ефективного захисту прав та інтересів дітей, запобігання соціального сирітства, збереження біологічного середовища дитини, розвитку національного усиновлення, інших форм сімейного виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поліпшення існуючих та пошук нових форм соціально – правової підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, профілактику дитячої бездоглядності та безпритульностві, негативних проявів у дитячому та підлітковому середовищі.
За даними служби у справах дітей станом на 01.01.2017 року на первинному обліку служби перебуває 102 дитини–сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 73 перебувають під опікою, піклуванням; в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 20 дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.
В даний час в районі функціонує 4 будинки сімейного типу та 1 прийомна сім’я.
За 2016 року відбулося усиновлення 2 дітей – громадянами України та 1 внутрісімейне усиновлення.
Упродовж 2016 року в районі 16 дітей набули статусу дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них:15 дітей влаштовано до сімейних форм виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).1 дитина перебуває у закладі охорони здоров’я так як потребує постійного нагляду медичним працівником.
Загалом станом на 01.01.2017 року в районі сімейними формами виховання охоплено 91,18% дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваня.
Із загальної кількості дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації (102), 78 дітей мають житло на праві власності та праві користування.
В районі відпрацьований механізм щодо забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ведеться облік житла дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
З метою попередження випадків залишення дітей в умовах, небезпечних для життя та здоров’я та життя службою у справах дітей райдержадміністрації координується робота щодо проведення профілактичних заходів (рейдів).
Зокрема, службою у справах дітей із залученням структур, дотичних до питань захисту прав дитинства, протягом 2016 року проведено 52 профілактичних заходів – рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Неблагополучна сім’я» тощо. Під час проведення рейдів 6 дітей вилучено з сімей. Під час рейдів здійснено обстеження умов проживання та виховання дітей у 118 сім’ях, попереджено 50 батьків, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 35 батьків.
Загалом службою у справах дітей райдержадміністрації здійснюється нагляд за 111 дітьми, позбавленими батьківського піклування, 34 усиновленими дітьми та 27 дітьми, що проживають в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Службою у справах дітей райдержадміністрації створено комплексну систему захисту інформації Єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти» та працює в промисловій версії ЄІАС.
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань гуманітарної та соціальної політики, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Звіт начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Берегуляк А.Л. про роботу служби у справах дітей райдержадміністрації у 2016 році взяти до відома. Визнати роботу служби у справах дітей райдержадміністрації у 2016 році результативною та такою, що відповідає пріоритетам діяльності Міністерства соціальної політики України та завданням, визначеним відповідними актами.
  2. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Берегуляк А.Л.) забезпечувати безумовне виконання законодавства щодо влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання.
  3. Здійснювати контроль за дотриманням житлових, майнових прав дітей. Проводити перевірку збереження житла, закріпленого за дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
  4. Здійснювати координаційні заходи щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
  5. Забезпечити проведення системної роботи у нарямку профілактики негативних явищ в дитячому середовищі, правопорушень, протидії жорстокому поводженню з дітьми та торгівлі дітьми.
  6. Продовжити роботу щодо забезпечення ведення Єдиної інформаційно – аналітичної системи «Діти».
  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та соціальної політики (Швець Б.С.).
Голова районної ради Я.Й. Красовський

Додатки :

Додаток. Звіт