Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K
 Gerb Black And White
УКРАЇНА
Тиврівська районна рада
Тиврівського району
Вінницької області
12 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/12/2016 року№223смт Тиврів
Про районний бюджет на 2017 рік.

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання районної державної адміністрації і висновки постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2017 рік у сумі 321543809 грн., у тому числі  доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 320547114  грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 996695  грн. (згідно із додатком 1 до рішення).

 

 1. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2017рік у сумі 321543809  грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 320547114 грн. та  видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 996695   грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком  2 до рішення).

        

 1. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2000000  грн.

 

 1. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що отримуються до загального фонду та  передаються  із загального фонду  районного бюджету до місцевих бюджетів району   (згідно із додатком 3 до рішення) на 2017рік: 

 

         – базова дотація у сумі 6291100 грн.;

         -Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на  

          фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання

          закладів освіти та охорони здоров’я  25042100грн.;

         – освітня субвенція у сумі 71578500 грн.;

         – медична субвенція у сумі 32794600 грн.;

 

      – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу – 62450700 грн.;

 

      – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 57106400 грн.;

 

       – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 7277200 грн.;

       – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг і здійснення над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім»ї патронатного вихователя – 1469200грн.;

       – субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій  та інвалідів війни – 18169 грн.;

 

         – субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 38390 грн.;

 

          – субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за придбання бензину, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 7400 грн.;

 

           –  інша субвенція сільським та селищним, міському бюджетам на утримання  закладів освіти у сумі  24016828 грн.;

 

          – інша субвенція сільським та селищним, міському бюджетам на утримання  закладів культури у сумі    5756945  грн.;

                                                                                                                

 1.   Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі  1356 грн. та надання кредитів з районного бюджету у сумі  1356  грн. в 2017 році (згідно із додатком  4 до рішення).

 

 1. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2017рік у сумі 200000 грн.

 

 1. Визначити  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017рік:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  трансферти населенню;

  трансферти місцевим бюджетам;

  забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,

  виробами медичного призначення для індивідуального користування;

  фундаментальні дослідження, прикладні наукові та наукові та науково-

  технічні розробки;

 оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету:

          –  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

          – затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних  асигнувань;

         

 1.   Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних та регіональної програм на загальну суму 526870грн. ( згідно із додатком 5 до рішення).

 

 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до закінчення першого кварталу 2017 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених  асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення  фактичних видатків на заробітну плату  (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

 -на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

 

       – в бюджетних закладах яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

        – видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

       – провести інвентаризацію діючих районних (комплексних )програм та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів ), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти районного бюджету;

     –  на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній Раді щодо внесення змін до районних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

 

 1. Рекомендувати сільським, селищним та міській радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити аналогічні заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі, штатах та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

 

 1. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради,  здійснювати у міжсесійний період:

         –  зарахування, розподіл та перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного, обласного  та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни  до  районного бюджету;

        – здійснювати перерозподіл видатків  в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету.

 

 1. На виконання вимог  прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження  програмно – цільового методу з січня 2017 року районний бюджет на 2017рік приймається з врахуванням норм програмно – цільового методу бюджетування .

 

 1. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

 

 1. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації на конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду районного бюджету на депозитних рахунках  державних та комерційних банків за погодженням з постійною  комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

 

 1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20, з урахуванням змін, на підставі укладених протоколів надати право районній державній адміністрації здійснювати централізовані  розрахунки за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та компенсацій  на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

 

 1. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм , які узгоджуються з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

 1. Доручити голові районної ради заключити договора  щодо передачі  субвенції з районного бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями до районних бюджетів тих районів, де функціонують Центри  соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центри професійної реабілітації інвалідів. Передачу коштів здійснити з розрахунку кількості осіб з обмеженими фізичними можливостями та середньодобової вартості їх перебування.    

           

      19.Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів   з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури та закладів освіти на 2017 рік ( згідно із додатком 6,7 до рішення).

      

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64, 97 Бюджетного кодексу України із змінами.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України із змінами.

 

 1.   Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Мельник Н.Б.)  та  постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету (Сідак О.О.) здійснити оприлюднення цього рішення в комунальних засобах масової інформації.           

 

 1.   Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, фінансів та бюджету (Сідак О.О.).
Голова районної ради Я.Й. Красовський

Додатки :

Додаток 1. ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК
Додаток 2. Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік
Додаток 3. Розподіл показників міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими місцевими/державним бюджетами району на 2017 рік
Додаток 4. Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районногобюджету в 2017 році
Додаток 5. Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
Додаток 6. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2017 рік
Додаток 7. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільної освіти на 2017 рік