Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K
 Gerb Black And White
УКРАЇНА
Тиврівська районна рада
Тиврівського району
Вінницької області
6 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23/06/2016 року№106смт Тиврів
Про звіт депутата районної ради Жовміра О.І.

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» з метою вираження та захисту інтересів жителів територіальних громад району, а також обміну позитивним досвідом здійснення депутатських повноважень та враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими, громадськими формуваннями та адміністративно - територіального устрою, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Звіт депутата районної ради по Бушинському виборчому округу №4    Жовміра Олега Івановича взяти до відома (додається).

 

  1. З метою обміну досвідом та вивчення конкретних проблем територіальних громад голові районної ради (Красовському Я.Й.) щоквартально виносити на розгляд чергової сесії районної ради та заслуховувати на її пленарних засіданнях звіти депутатів районної ради.

 

  1. Рекомендувати депутатам районної ради:

 

– у виборчому окрузі:

    3.1.Налагодити та підтримувати    тісний зв’язок    з    виборцями,     відповідною  територіальною  громадою,  громадськими  організаціями,  колективами інших підприємств, установ, організацій,  незалежно від форми власності,  органами місцевого самоврядування розташованими на відповідній  території;  

 

     3.2. Не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців  про
роботу Тиврівської районної ради та її органів, про виконання планів і програм економічного  і  соціального  розвитку,  інших  місцевих  програм,
місцевого бюджету, рішень районної ради і доручень виборців;

 

     3.3. Брати  участь  у  громадських  слуханнях  з  питань,  що
стосуються  його  виборчого округу, в організації виконання рішень районної
ради  та  її  органів,  доручень  виборців,  у масових заходах, що
проводяться органами місцевого самоврядування на території громади
або  виборчого  округу; 

 

         3.4.Вивчати громадську думку та потреби  територіальної
громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню
участь у їх вирішенні;

 

         3.5. Здійснювати регулярний, але не рідше одного разу
на місяць прийом виборців згідно  визначених і оприлюднених  днів,  годин  прийому, розглядати  пропозиції,  звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

 

         3.6. Інформаційні та фото- матеріали за результатами звітів та зустрічей надавати районній раді для розміщення на сайті Тиврівської районної ради в розділі «Депутатська діяльність».

 

– у районній раді:

3.7.Постійно відвідувати пленарні засідання районної ради;

3.8.Активізувати роботу в постійних комісіях районної ради, всебічно сприяти підготовці, прийняттю та виконанню рішень районної ради;

3.9.Для вчасного реагування на запити та скарги громадян здійснити персональний підбір кандидатур на посаду помічника – консультанта депутата.

 

4.Рекомендувати сільським, селищним, міському голові сприяти депутатам районної ради у здійсненні їх діяльності шляхом створення відповідних умов для організації прийому виборців, а саме виділенні приміщення та наданні необхідної документації в ході роботи.

    

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими, громадськими формуваннями та адміністративно – територіального устрою  (Степанишин С.М.).
Голова районної ради Я.Й. Красовський

Додатки :