Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Районний бюджет на 2019 рік

Рішення про районний бюджет на 2019 рік

1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік у сумі 277287314 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 277161342  грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 125972      грн. (згідно із додатком 1 до рішення).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік у сумі 277287314 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 277161342 грн. та  видатків спеціального фонду бюджету  у сумі 125972  грн. за головними розпорядниками коштів (згідно із додатком  2 до рішення).                                                                                                                  

3.Затвердити на 2019 рік:

-обсяги повернення кредитів до районного бюджету у сумі  1356 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету – 1356 грн

-обсяги надання кредитів з районного бюджету у сумі  1356  грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 1356 грн.  (згідно із додатком  4 до рішення).    

4.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі  2000000 грн.  

5.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертівщо отримуються до загального фонду та  передаються  із загального фонду  районного бюджету до місцевих бюджетів району (згідно із додатком 3 до рішення) на 2019 рік: 

 – дотація з місцевого бюджету на здійснення фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання  закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -9015082 грн.;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 64586100 грн.;

– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 18706200 грн;

– субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 70753000 грн.;

– субвенція  з місцевого бюджету на надання пільг  та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 38842000 грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4994400 грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2391900 грн.;

–   субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) за рахунок коштів медичної субвенції – 745500 грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -216300 грн.;

– інша субвенція з обласного бюджету на  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій  та інвалідів війни – 68900 грн.;

– інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 20000 грн.;

– інша субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування,  а також на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 4800 грн.;

–  інша субвенція сільським та селищним  бюджетам на утримання  закладів освіти у сумі  17575710 грн.;

 – інша субвенція сільським та селищним  бюджетам на утримання  закладів культури у сумі 5151546 грн.;

6. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2019 рік у сумі 1089116 грн.

7.Визначити  перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік:

– оплата праці працівників бюджетних установ ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

– оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

  1. Розпорядникам коштів районного бюджету:

–  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених  законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних  асигнувань;

9.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних та регіональної програм ( згідно із додатком 5 до рішення). 

10.Головним розпорядникам коштів районного бюджету до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених  асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення  фактичних видатків на заробітну плату  (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

 – на усіх стадіях вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

– в бюджетних закладах, яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

– видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

– провести інвентаризацію діючих районних (комплексних ) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів ), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти районного бюджету;

–  на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній Раді щодо внесення змін до районних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

11.Рекомендувати сільським, селищним радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити аналогічні заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі, штатах та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

12.Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради,  здійснювати у міжсесійний період:

– зарахування, розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до  районного бюджету;

–  перерозподіл видатків  в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету.

13.Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

14. Надати право фінансовому управлінню Тиврівської районної державної адміністрації:

–  У межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням  головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл  бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, в розрізі  економічної класифікації видатків бюджету;

–  На конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів районного  бюджету на депозитних рахунках  державних та комерційних банків за погодженням з постійною  комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

15.Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які узгоджуються з фінансовим управлінням райдержадміністрації.           

16.Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів   з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури та закладів освіти на 2019 рік ( згідно із додатком 6,7 до рішення).      

17.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64, 97 Бюджетного кодексу України із змінами.

18.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України зі змінами.